Silk, Silk, Silk – and more Silk. Who were they?

DNA-analyser av mänskliga kvarlevor från Valsgärde och Gamla Uppsala

Kontakt: Annika Larsson +46 - (0)70 - 499 98 85

I min textilarkeologiska forskning är utgångspunkten att det vikingatida Skandinavien i mer än hundra år (ca 850-970) var del i ett gemensamt kulturområde som sträckte sig längs de norra Sidenvägarna, från Skandinavien i väster till Asien och Kina i öster. En stor del av Skandinaviens vikingatida textilfynd är nämligen i form av siden som har sitt ursprung i dessa östliga områden. Från samma tid dateras också mängder av arabiska mynt som återfinns i Skandinavien. Frågan är om även vissa ”vikingar” kom från Ryssland eller Centralasien?

Historien skrivs ofta i form av hypoteser, sedda genom ett filter bestående av den egna kulturella tillhörigheten. I Norge gjordes, som ett exempel, DNA-analyser på kvarlevor från de bägge begravda kvinnorna i den vikingatida Osebergsgraven. Den ena kvinnans kvarlevor uppvisade påbrå från Persien. Detta bortförklarades med att ”någon med persiskt påbrå” kanske hanterat det arkeologiska materialet, så att benen blivit kontaminerade. Resultaten och de motsägelsefulla tolkningarna har inspirerat mig att vilja veta mer om andra, i siden begravda, skandinaviska ”vikingars” ursprung. I Osebergsgraven förekommer nämligen, liksom i många vikingatida båt- och kammargravar från samma tid, stora mängder siden.

I de flesta aktuella gravarna är dock mänskliga kvarlevor dåligt bevarade. Men med ny teknik ökar numera möjligheterna att utvinna arkeologiskt DNA, även ur ett relativt dåligt bevarat ben- eller tandmaterial.  I projektet Silk, Silk, Silk – and more Silk. Who where they? görs DNA-analyser på resterna av mänskliga kvarlevor i de vikingatida båtgravarna från Valsgärde och Gamla Uppsala. Projektet, som etablerades 2013, är ett samarbete mellan textilarkeolog Annika Larsson och rättsgenetiker Marie Allens forskarlag vid Uppsala Universitet.

Sedan 2017 finansieras det pågående projektet av Berit Wallenbergs stiftelse.

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/vikingapussel-laggs-i-uppsala-3639219.aspx

Page 10-11:

http://www.uu.se/digitalAssets/273/c_273002-l_3-k_nh-2.-2015-webb.pdf