4. Material Culture, Cultural Diversity and Identity

Text finns ännu bara på engelska.

Samordnare: Christoph Kilger (christoph.kilger@arkeologi.uu.se) and Michael Lindblom (michael.lindblom@antiken.uu.se)

Deltagare:

Joakim Kjellberg joakim.kjellberg@arkeologi.uu.se; Julia Habetzeder julia.habetzeder@antiken.uu.se; Andreas Hennius andreas.hennius@arkeologi.uu.se; Annika Larsson annika.larsson@arkeologi.uu.se; Elke Rogersdotter elke.rogersdotter@arkeologi.uu.se; Karin Ojala karin.ojala@arkeologi.uu.se; Michael Lindblom michael.lindblom@antiken.uu.se; Michael Neiss michael.neiss@arkeologi.uu.se; Nik Petek nik.petek@arkeologi.uu.se; Sabine Sten sabine.sten@arkeologi.uu.se; Alexander Andreeff alexander.andreeff@arkeologi.uu.se; Helene Martinsson-Wallin helene.martinsson-wallin@arkeologi.uu.se; Ing-Marie Back Danielsson ing-marie.back_danielsson@arkeologi.uu.se; Paul Wallin paul.wallin@arkeologi.uu.se
Chris Nuttall chris.nuttall@antiken.uu.se, Jhonny Therus, Jhonny.therus@arkeologi.uu.se

https://lists.uu.se/sympa/dump/archaeology-mcrc

Aktiviteter:

Se seminarieschema

Tidigare aktiviteter

HT 2016
Paul Wallin: Introduktion till korrenspondensanalys. 9 deltagare (6 i Uppsala/ 3 i Visby)

 

Bilden visar ett förgyllt bronsbleck från Västergarn som hittades 2013 i en stolpbyggd husgrund innanför vallen, i samband med Institutionens seminariegrävning. Konstruktionen av huset och andra föremål från samma kontext tyder på sen vikingatid. På blecket syns ett slingrande djur i Jellingstil. Klusterbilden spelar an på aspekter som autenticitet, originalitet, identitet och materialitet. Dessutom är det ett vittnesmål om Västergarns kontakter med Sydskandinavien. Därmed associerar blecket till en rad aspekter såsom adresseras inom "Forskningsklustret materiell kultur", däribland kommunikation, produktionsnätverk, utbyte och resande objekt.

Projektet Västergarn