6. Urban Societies (URBS)

Samordnare: Lars Karlsson (lars.karlsson@antiken.uu.se) and Gustav Malmborg (gustav.malmborg@arkeologi.uu.se)

Deltagare: Susanne Carlsson, Lars Karlsson, Angus Graham, Stephanie Wynne-Jones, Patrik Klingborg, Elke Rogersdotter, Anton Bonnier, Ezekia Mtetwa, Birgitta Leppänen Sjöberg, Paul Sinclair, Annika Nordström; Christoph Kilger; Karl-Johan Lindholm; Michael Neiss, Monika Baumanova, Henriette Rödland, Charlotte Hedenstierna Jonson

Teman

  • Urbana livsstilar                                                    
  • Urbana concept                                                         
  • Stadens uppbyggnad och form
  • Urban “subsistence and resilience”     

Klustret ”Urbana studier” är en tvärvetenskaplig plattform för alla forskare vid institutionen som är intresserade av stadsstudier och urbana samhällen, oavsett dessas geografiska eller kronologiska tillhörighet. Forntida bosättningar, historiska städer, eller moderna mega-städer kan ha mycket gemensamt eller också karaktäriseras av anpassning till lokala förutsättningar eller kulturella normer. Detta kluster söker att inspirera och utveckla forskning över ämnesgränserna genom att diskutera, jämföra och kontrastera alla aspekter av urbana samhällen i ett längre globalt mänskligt perspektiv. Målet med klustret är att vara en öppen plattform och en resurs for djuplodande diskussioner om urbana teorier, metoder och material. Diskussionsämnen inkluderar: ekonomi, naturresurser och nätverk; arkitektur och planering; stadens institutioner samt även stadens identiteter och materiella kultur. Klustret samarbetar nära med forskningsnoden Urban, Rural Space, se http://www.histfilfak.uu.se/landstadrum/

Aktiviteter

Höstterminen 2017

  • Besök i Enköping i samband med utgrävningar vi Stadshotellet
  • Urbana promenader i Uppsala
  • Föreläsning av Monica Baumanova
  • Workshop “City Plans: A bird’s-eye view of the city”, Onsdag 10 januari 2018 kl 13:15-17. Information
  • Skrivarworkshop om “Comparative perspectives on Urban studies”