Teman

 • Urbana livsstilar                                                    
 • Urbana concept                                                         
 • Stadens uppbyggnad och form
 • Urban “subsistence and resilience”     

Klustret ”Urbana studier” är en tvärvetenskaplig plattform för alla forskare vid institutionen som är intresserade av stadsstudier och urbana samhällen, oavsett dessas geografiska eller kronologiska tillhörighet. Forntida bosättningar, historiska städer, eller moderna mega-städer kan ha mycket gemensamt eller också karaktäriseras av anpassning till lokala förutsättningar eller kulturella normer. Detta kluster söker att inspirera och utveckla forskning över ämnesgränserna genom att diskutera, jämföra och kontrastera alla aspekter av urbana samhällen i ett längre globalt mänskligt perspektiv. Målet med klustret är att vara en öppen plattform och en resurs for djuplodande diskussioner om urbana teorier, metoder och material. Diskussionsämnen inkluderar: ekonomi, naturresurser och nätverk; arkitektur och planering; stadens institutioner samt även stadens identiteter och materiella kultur. Klustret samarbetar nära med forskningsnoden Urban, Rural Space, se http://www.histfilfak.uu.se/landstadrum/

Aktiviteter

HT 2019 (planerade)

 • Textseminar: Defining urbanisation and urbanism – by Joakim Kjellberg
 • Workshop on Urban identities

VT 2019

24/4: Seminar on Market places and market exchange systems

HT 2018

 • 26/9: Fieldtrip and visit to urban excavation in Enköping (with MA students)

VT 2018

21/3: Workshop and textseminar on Empirical urban theory

 • 10/1: Workshop “City Plans: A bird’s-eye view of the city”,

HT 2017

 • Lecture by Monica Baumanova on Swahili urbanism
 • Writing workshop on “Comparative perspectives on Urban studies”

VT 2017

 • 8/3: Lecture with Professor Søren Sindbæk from UrbNet, Aarhus university
 • PhD student workshop on Scandinavian medieval urbanism together with Professor Axel Christoffersen from NTNU, Trondheim, Norway

HT 2016

 • Workshop on urban economy and subsistence

VT 2016