Department of Archaeology and Ancient History

Berit Wallenberg – doktorandtjänster och forskningsprojekt - senast 1 juni

.

Nu är det snart dags igen för ansökningar till Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS). Ansökningar för Vetenskapliga projekt av större storlek avser projekt med en budget på upp till 2 miljoner kronor inom området arkeologi eller konstvetenskap med tonvikt på forskning som berör svenskt och nordiskt material, företrädesvis till och med 1800-talets slut. För ansökan om Vetenskapliga projekt av större storlek krävs, enligt stiftelsens utlysning, "intyg från rektor eller av rektor delegerad".  (För övriga typer av  ansökningar till BWS krävs  intyg  från prefekten/referenser.)  Intyg för ansökan om medel för Vetenskapliga projekt av större storlek hjälper Agneta Emanuelsson till med. För detta behöver Agneta Emanuelsson ifylld blankett med bilagor  - se bifogad fil! Blanketten ska undertecknas av huvudsökande och institutionens prefekt. Budgeten för ansökan upprättas och godkänns på institutionen enligt stiftelsens anvisningar.

Bilaga - prefektintyg för Vetenskapliga projekt /MAW

Agneta Emanuelsson är tacksam om hon  får  blankett med bilaga A och B (se bifogad fil)  sammanfogade i en PDF-fil  senast måndagen den 7 maj 2018!   Hon bekräftar att hon fått handlingarna med ett mejl. agneta.emanuelsson@uadm.uu.se

Sista ansökningsdag till BWS är den 1 juni. För utförligare information om BWS:s utlysningar och anvisningar för ansökan se stiftelsens webbplats: https://www.wallenberg.com/bws/

Obs! Nytt för i år är att Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) nu  har en utlysning av bidrag till Program  för konstvetenskap och arkeologi där stiftelsen också  kräver intyg. Programmet avser ”forskning inom konstvetenskap och arkeologi med en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material.” Budgeten för ansökningarna upprättas och godkänns på institutionen enligt stiftelsens anvisningar. Sista ansökningsdag till MAW är den 1 juni, för mer information om utlysningen och anvisningar för ansökan  se MAW:s webbplats: https://www.wallenberg.com/maw/anslagsguide/ansokanriktlinjer/program-konstvetenskap-och-arkeologi >

Agneta Emanuelsson hjälper till även med intyg för programansökan till MAW. Agneta Emanuelsson är  tacksam om hon får bifogad blankett ifylld och underskriven av huvudsökande och institutionens prefekt tillsammans  med bilaga A och B (se bifogad fil)  sammanfogade i en PDF-fil  senast måndagen den 7 maj 2018!   Hon bekräftar att hon fått handlingarna med ett mejl. agneta.emanuelsson@uadm.uu.se