U4-samarbete

U4 är en samverkan mellan fyra europeiska universitet, Universiteit Gent, Georg-August-Universität Göttingen, Rijksuniversiteit Groningen och Uppsala universitet.

Informationsfilm om samarbetet

Doktorandkurs: ”Vinterskola” i Rom på temat "Challenge and Response"

 

Som en del av U4-samarbetet mellan universiteten i Gent, Groningen, Göttingen och Uppsala kommer en vinterskola på temat "Challenge and Response" att anordnas i Rom mellan den 12 och 17 mars 2019. Motsvarande arrangemang, alla mycket lyckade, har tidigare genomförts i bland annat Athen, Istanbul och Neapel. 

Vinterskolan riktar sig till doktorander vid Uppsala universitet som arbetar med ämnen som har någon form av anknytning till den grekisk-romerska antiken och dess arv i vid mening, oberoende av disciplintillhörighet. Nydisputerade och studenter på avancerad nivå kan delta i mån av plats.

Tanken är att man skall hålla ett kortare föredrag med anknytning till avhandlingen anpassat till temat. Alla intresserade uppmanas att skicka in titel samt en kort sammanfattning (max 300 ord) för sitt bidrag (20 minuter) till Gunnel Ekroth (gunnel.ekroth@antiken.uu.se) senast den 7 januari 2019. Från Uppsala finns plats för sex deltagare (förutom medföljande ämnesföreträdare) och urval kommer att göras på basis av de inskickade sammanfattningarna. Resa, logi samt en del av måltiderna betalas av universitetet. 

U4-samarbetet syftar till en ökad undervisningsmobilitet mellan de olika universiteten genom att regelmässigt organisera gästföreläsningar på toppnivå. Samarbetet ger studenter, personal och alumner möjlighet att vidga sina internationella perspektiv och möjlighet till information utanför sina egna discipliner genom föreläsningar, föredrag och besök av forskare och ambassadörer från olika U4-partners.