Institutionen för arkeologi och antik historia

U4-samarbete

U4 är en samverkan mellan fyra europeiska universitet, Universiteit Gent, Georg-August-Universität Göttingen, Rijksuniversiteit Groningen och Uppsala universitet.

Informationsfilm om samarbetet

U4-samarbetet syftar till en ökad undervisningsmobilitet mellan de olika universiteten genom att regelmässigt organisera gästföreläsningar på toppnivå. Samarbetet ger studenter, personal och alumner möjlighet att vidga sina internationella perspektiv och möjlighet till information utanför sina egna discipliner genom föreläsningar, föredrag och besök av forskare och ambassadörer från olika U4-partners.