Högre seminariet i arkeologi

Högre seminariet i Arkeologi organiseras av doktoranderna vid institutionen och är avsett för intern och extern kommunikation av ny och kommande forskning för forskare, doktorander och masterstudenter.

Övriga kan efter särskild förfrågan till seminarieansvarige Annika Nordström få delta.

Seminariet hålls vanligen på onsdagar mellan klockan 10:00 - 12:00.

OBS att seminarierna numer hålles i seminarierummet 2-2033 i Uppsala och A334 i Visby om inget annat anges på schemat. Det oficiella språket under seminarierna är engelska.