Bilder från SKÅNK-konferensen

Här kommer lite bilder från SKÅNK-konferensens första dag.

Förberedelser:

GD Skogsstyrelsen, landshövdingen och riksantikvarien inledde konferensen

Exkursion till Strömsbergs bruk och det omkringliggande skogslandskapet