5EG-501: Egyptisk historia 7,5 hp

Kursen, som också är den första delkursen i Egyptologi A, ger dig grundläggande kunskaper om områdets förhistoria och faraonisk historia. Kursen kan sökas separat och ingår också Kandidatprogrammet, inriktning Det faraoniska Egyptens språk och kultur. 

Denna kurs är en introduktion till Egyptens politiska historia från sen förhistorisk tid (ca 4500 f.Kr) till slutet av den Ptolemaiska perioden (30 f.Kr). Du kommer att lära dig de grundläggande kronologiska och historiska ramverk som är nödvändigt för alla fortsatta studier i egyptologi, samtidigt som du får bekanta dig med egyptiska historiska källor och vad de har för karaktär.

Du kommer också att få insikt i olika ideologiska och religiösa processer, samt andra typer av processer som är speciellt viktiga för att förstå det forntida Egyptens historia. Vid kursens slut kommer du att ha en bred förståelse för egyptologisk historiografi och dess metoder såsom datering, hur skrifter och arkeologiskt källmaterial används, samt olika problem och utmaningar som är relaterade till historieskrivning.

Efter en inledning som presenterar olika typer av data som används för historisk rekonstruktion och frågan om vad som är historia i den egyptiska kontexten, kommer de följande föreläsningarna att leda dig från den egyptiska civilisationens gryning och det så kallade Gamla Riket (ca 2680–2150 f.Kr.) till nästa period av politiskt sönderfall känt som det Första Intermediet (ca. 2150–2050 f.Kr). Härnäst studerar du det återförenade Egypten under det som benämns som Mellersta Riket (2050–1650 f.Kr.) samt det Andra Intermediet, då Egypten åter var politiskt delat (ca. 1650–1550 f.Kr.). En stor del av din tid kommer att ägnas åt Nya Riket (ca. 1550–1050 f.Kr.) med dess religiösa revolutionärer och imperiebyggare. Därefter studerar vi den påföljande komplexa eran som känd för extrem fragmentering av den politiska makten och utländska invasioner, Tredje Intermediet (ca. 1050–665 f.Kr.) samt Sentiden som avslutades med Alexander den Stores erövring av Egypten 332 f.Kr. Kursen avslutas med en kort översikt av den Ptolemaiska perioden (332–30 f.Kr.) som slutade när Egypten blev en del av det romerska imperiet.