Egyptisk konst och arkitektur 7,5 hp 5EG503

Kursen som också är delkurs tre inom Egyptologi A (30p), ger grundläggande kunskaper om olika element som ingår i det forna Egyptens konst och arkitektur. Kursen kan sökas separat men ingår också i Kandidatprogrammet år 2 med inriktningen det faraoniska Egyptens kultur och språk.

Kursen kommer att introducera dig till allmänna grunder i mening och tolkning av forntida egyptisk två- och tredimensionell konst, såväl som arkitektur. Du kommer att bli bekant med idéerna bakom den strikta kanon som är karakteristisk för tvådimensionell egyptisk konst (målningar och reliefer), och som är orsaken bakom det väldigt typiska, och för ett modernt öga, ganska märkliga och exotiska utseende. Du kommer att få lära dig om de olika teknikerna som användes av forntida konstnärer och bekanta dig med de mest välkända exempel av egyptisk konst. För tredimensionell konst (statyer) kommer du på samma sätt att få bekanta dig med deras principer och estetiska traditioner som guidade egyptiska konstnärers arbete samt hur detta utvecklades över århundradena och till och med årtusendena. Du kommer att få lära dig om olika material som användes i egyptisk skulpturkonst och teknikerna som användes i arbetet.

I de delar av kursen som behandlar arkitekturen kommer du att lära dig om de forntida egyptiska byggnadstraditionerna, speciellt det som vi uppfattar som monumental arkitektur såsom tempel och pyramider. Du kommer att utveckla en förståelse för principerna bakom byggnationerna, dess symboliska innebörd och att se dem i sitt större sammanhang. Du kommer delvis att uppnå detta genom att titta närmare på vissa platser och monument mer i detalj då fokus ligger på dess individuella karaktär (dekorationsprogram, hur de förhåller sig till landskapet etc), byggnadshistoria och generella topografi.