Stipendier

Det finns många olika stipendier att söka. Här lägger vi ut allt eftersom.

Glöm inte att Uppsala universitet varje år delar ut ett stort antal stipendier

Visbyprogrammet - stipendier för utresande svenskar

Stipendier vid Svenska forskningsinstitutet i Istanbul:

Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Mindre stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet

Stipendier vid Svenska institutet i Rom för läsåret 2019/20:

Det större filologiska/konstvetenskapliga stipendiet

Blankett för ansökan om större stipendium

Det större allmänna stipendiet

Arkitektstipendiet

Det större arkeologiska stipendiet

Stipendier vid Svenska institutet i Athen för läsåret 19/20:

Stora stipendier

Mindre stipendier

Stipendium till Jimmie Hemströms minne

Notera att de mindre stipendierna vid Svenska institutet i Athen kan sökas av studenter som håller på med sina masteruppsatser, alltså en mycket god möjlighet för att åka till Athen en månad och arbeta intensivt i de fantastiska biblioteken med sin uppsats.