Stipendier

Det finns många olika stipendier att söka. Här lägger vi ut allt eftersom.

Glöm inte att Uppsala universitet varje år delar ut ett stort antal stipendier

Visbyprogrammet - stipendier för utresande svenskar

Stora forskningsstipendiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Mindre stipendium för forskning i Turkiet och östra Medelhavsområdet

Storstipendier vid Svenska institutet i Rom för läsåret 18/19

Stipendier vid Svenska institutet i Athen för läsåret 18/19:

Stora stipendier

Mindre stipendier

Notera att de mindre stipendierna vid Svenska institutet i Athen kan sökas av studenter som håller på med sina masteruppsatser, alltså en mycket god möjlighet för att åka till Athen en månad och arbeta intensivt i de fantastiska biblioteken med sin uppsats.