Kandidatprogrammet med inriktning Den grekisk-romerska antikens kulturer

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet antikens kultur och samhällsliv.

Varför ska jag välja antiken-inriktningen, Gunnel?

Gunnel Ekroth berättar

I denna inriktning studerar du grekisk och romersk kulturvärld genom kurser som behandlar myt och verklighet i det klassiska Grekland och det romerska imperiet. Du studerar historia, litteratur och materiellt källmaterial. Du lär dig verktyg som GIS och vetenskaplig teori och metod och applicerar dessa i uppsatser med olika omfattning.