Kandidatprogram med inriktning Det faraoniska Egyptens kultur och språk

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet egyptologi.

År 1

Det första året på programmet läser du gemensamt med alla studenter på programmet. Du väljer inte inriktning förrän under vårterminen under året.

Här ser du de delkurser som ingår.

År 2

Under det andra programåret studera du det faraoniska Egyptens kultur och språk (huvudområde egyptologi). Du inleder med studier av fornegyptisk historia, religion, konst och litteratur och studerar även fornegyptiska och mellanegyptiska.

Delkurser år 2

År 3

Under det tredje programåret fortsätter du med studier av mellanegyptiskt textmaterial, gammalegyptiska och nyegyptiska. Du får också kunskaper i tvärvetenskaplig teori och metod.

Delkurser år 3