Kandidatprogrammet: Inriktning mot skandinavisk arkeologi

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkeologi.

Varför ska jag välja arkeologi-inriktningen, Frands?

Frands Herschend berättar

Denna inriktning ger dig kunskaper om människans evolution från jägare/samlare till den moderna människan, om de olika tidsperioderna i Skandinavien från neolitikum till modern tid. Jämförelser och studier av arkeologiska världsskeenden till dagens politiska beslut är en viktig del av utbildningen, som ger dig verktyg som GIS och vetenskaplig teori och metod.