Varför ska jag välja inriktningen med arkeologi, Frands Herschend?

Frands Herschend är professor i arkeologi och har bl a varit ansvarig för delkursen Arkeologi, samhälle och kulturarv.

Vad är egentligen arkeologi?

Arkeologi är en spegel av de samhällen vi lever i. Arkeologi kan ses som en av grundorsaker och skäl till många av de kriser som uppstått och uppstår i samhället; det ligger bakom olika typer av nationalistiska strömningar, etniska minoriteter, och ger t ex bakgrund till folkmorden i Rwanda. Arkeologi visar oss att olika katastrofer och klimatförändringar har stor inverkan på hur kulturer uppstår och försvinner. Arkeologi och historia har täta samband med politiska beslut, både historiskt och under modern tid.

Varför är det bra att läsa ett helt kandidatprogram i arkeologi?

Programmet ger som helhet en mycket bred utbildning som passar i många sammanhang. Du lär dig att självständigt handskas med många typer av frågeställningar och stora material. Du lär dig sammanfatta och förstå helheter.

Hur ska jag förbereda mig för programmet?

Läs om olika historiska problem, om katastrofer. Kolla olika teorier på nätet. Läs förslagsvis Neil Fergussons bok Civilizations - men läs den kritiskt!

Hur väljer jag uppsatsämne?

Du kommer under utbildningstiden att skriva en rad mindre hemuppsatser, och på så vis vet du allt mer var ditt intresse ligger. Tillsammans med din handledare begränsar du ämnet och får hjälp med att strukturera det.

Jag har ett funktionshinder, men vill ändå bli arkeolog. Går det?

Just fältarkeologi har många olika funktioner - det är inte alla som kan ligga på knä och gräva i jorden (eller får plats!)! En utgrävning behöver så mycket mer, och struktur och ordning är A och O. En uppgift kan t ex vara att katalogisera fynd.

Jag vill skriva en uppsats som inkluderar material från flera av de olika inriktningarna - måste jag läsa samtliga då?

Är du intresserad av t ex olika typer av husbyggen eller olika kulturers mytologier kan du diskutera med handledare och bihandledare hur man kan strukturera en sådan uppsats. Skriftliga källor från ett annat område behöver man kanske inte läsa i original, t ex.