Information om sommarfältkurs på Gotland, 2017

I sommar under vecka 30-34 kommer vi att fortsätta de arkeologiska undersökningarna av stengrundshus (kämpgravar) vid fornlämningsområdet och bildstensplatsen Buttle Änge, Gotland (se blogg https://uuarkeologi.wordpress.com). Observera att deadline för ansökan är den 15 mars.

Fältkursen i arkeologi som ges på Gotland är en fem veckors grävpraktik där arkeologisk teori och metod omsätts i praktisk fälterfarenhet. Kursen utgår från pågående forskning vid Uppsala universitet Campus Gotland och ger färdigheter i fältmetoder, fyndhantering och sammanställande av arkeologisk rapport. I uppgifterna ingår även förmedling av utgrävningarnas resultat via blogg och visning av undersökningsschakt och fynd. En arkeologisk utgrävning är en form av avancerat grupparbete, så kursen ger även en nyttig övning i samarbete samt meriter för arbetslivet. En guidad rundtur till några av de många intressanta fornlämningsmiljöerna på Gotland brukar även anordnas till självkostnadspris. Boende och transport till och från grävplatsen ordnas och bekostas av studenten själv. Välkommen till en spännande sommar på Gotland!

Sommarkurser fältarkeologi 2017

Institutionen ger sommarkurserna Fältarkeologi I och II, 7,5 hp, på Gotland v. 30-34

Kurskod 5AR641 & 5AR642
Anmälan öppnar 22/2 och stänger 15/3.

Observera att förkunskapskraven skiljer sig åt

https://www.antagning.se/se/search?period=ST_2017&freeText=5AR641

https://www.antagning.se/se/search?period=ST_2017&freeText=5AR642

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5AR641

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5AR642