Studenter i fält

Igår i den heta försommarvärmen gjorde vi ett besök på seminariegrävningen i Hellby/Gnista, söder om Uppsala. Där har masterstudenterna grävt under några veckor, och nu när också B-studenterna kommit dit får masterstudenterna fungera som mentorer.

"Det kan kännas lite nervöst att försöka berätta om något vi lärde oss för bara några veckor sedan" sade en masterstudent. 

B- kursarna verkade dock nöjda med att ha mycket handledning i fält. Deras fältstudier är kortare, men speglar också verkligheten. Det är endast en liten del av en arkeologs arbete som utförs i fält, då mycket tid går åt till rapportskrivning och fyndhantering. 

När masterstudenterna först kom ut i fält var det kallt och tjäle i marken. Idag var det åtminstone 25 grader varmt, så studenterna får verkligen pröva på att gräva i olika temperaturer. 

En av studenternas uppgifter är att blogga om kursen. Här berättar de om arbetet dag för dag. https://uuarkeologignista.wordpress.com/

Fler grävbloggar: https://uuarkeologi.wordpress.com/  Buttle-bloggen från Gotland