Fältkurs i Uppsala 2019

I Uppsala gräver studenterna i Hellby/Gnista, söder om stan.

Vi var förstås på besök - alltid trevligt och intressant. Masterstudenterna börjar sin fältkurs några veckor innan B-studenterna kommer, och får sedan fungera som handledare till varsin grupp. I år har vi många masterstudenter, så det blir lärartätt i schakten.

En fältkurs genererar mycket fynd och information, och detta måste förstås tas om hand.

Här pågår fyndsortering

Ellen och Simone sorterar och dokumenterar

Linus sorterar bilder efter kontexter. Allt dokumenteras.

Niklas demonstrerar 3D-modellering

Tim skriver i fältbloggen.