Kandidatprogrammet: Kombinera efter intresse

Under det första året av programmet läser alla studenter samma kurser. Dessa kurser ger dig kunskaper som är relevanta för alla fördjupningar.

Kunskaperna inbegriper en bred förståelse om förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar (eller motsäger) varandra som källmaterial, hur utforskandet av det förflutna alltid sker i dialektik med samtidens frågor och föreställningar, hur människa och landskap interagerar, hur olika förställningsvärldar (religioner) erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska och historievetenskapliga praktiken ser ut.

Tillgodoräknande av poäng

Har du poäng sedan tidigare kan du ansöka om tillgodoräknande för din examen. För tillgodoräknande av del av kurs vänder du dig till studierektor, för en hel kurs vänder du dig till Examensenheten.

Särskilda övergångsregler

Har du påbörjat det internationella arkeologiprogrammet i Visby gäller särskilda övergångsregler. Vi tar emot redan registrerade programstudenter. Har du läst år 1 i det gamla programmet går du in på år 2 i det nya. Har du läst år 2 i programmet i Visby går du in på år 3 i Kandidatprogrammet.

Kontakt

Studierektor Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Examensenheten examen@uadm.uu.se tel 018-471 19 14