Department of Archaeology and Ancient History

 

The 2 year master's program in Global Environmental History provides students with advanced theoretical and empirical knowledge on the relationship between people and nature, from the perspective of the social sciences and the humanities. It is designed to give analytical skills necessary for critical and independent studies in this field. Students can be integrated into larger research projects and have opportunities for fieldwork around the world.

Programmet är internationellt och interdisciplinärt. Undervisning och handledning sker på engelska.

Läs om behörighetskrav här

Din masteruppsats kan antingen omfatta 45 eller 60 poäng. Uppsatsen examineras vid institutionen för arkeologi och antik historia, men du ges handledning av lärare med specialistkompetens inom relevanta områden från någon av de deltagande institutionerna i programmet: Arkeologi, Konstvetenskap, Historia, Kulturgeografi, Ekonomisk historia, Utvecklingsstudier.