Institutionen för arkeologi och antik historia

Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH)

The Journal of Archaeology and Ancient History presenterar nu sin tjugoförsta artikel online: 

Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Katarina Sköld & Andreas Svensson,

By Who, for Whom? Landscape, Process and Economy in the Bloomery Iron Production AD 400–1000

Artikeln publiceras i universitetets system DIVA som open access i ett pdf-format. Bilder i artikeln kan också nås separat om man vill studera dessa närmare i större format. 

Vi publicerar också redaktionens loggbok för artikeln för att visa processen i granskningssystemet. Granskarnas kommentarer och också författarens svar på dessa publiceras öppet.

Om du är intresserad av att publicera i tidskriften, vänligen kontakta oss via Journal@arkeologi.uu.se