Anne-Sofie Gräslund


anne-sofie.graslund@arkeologi.uu.se

Född 1940, uppvuxen i Härnösand, student 1958. Studier vid Uppsala universitet, latin, franska, klassisk fornkunskap = fil.mag. Därefter studier i nordisk och jämförande fornkunskap (arkeologi) och nordisk och jämförande folklivsforksning (etnologi). Arbetade 1963-66 vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum. Fr o m 1967 knuten till institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet, som assistent, studievägledare, universitetslektor, studierektor under 20 år, och nu befordrad professor. Undervisar och handleder, både på grundutbildningen och forskarutbildningen. Egen forskning (disputerade 1981, blev docent 1985) har framför allt rört skandinavisk vikingatid: gravskick, religionsskiftet, runstenar som källmaterial, bl.a.runstensornamentik som dateringsmöjlighet, kvinnans ställning, barn. Har hittills publicerat ett 90-tal vetenskapliga arbeten.

En av projektledarna för det av HSFR stödda tvärvetenskapliga projektet Sveriges Kristnande – kutur och mentaliteter under vikingatid och tidig medeltid 1990-1995.

Projektet Lika men ändå olika
 

 • Gräslund, Anne-Sofie; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Lamm, Jan Peder; Edberg, Rune et al.

  Fynden från "Svarta jorden" på Björkö: från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier. Äldre uppgifter.

  2018.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Goats in Swedish prehistory and early Middle Ages

  Ingår i Tiere und Tierdarstellungen in der Archäologie, s. 201-212, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Missionat the Ends of the World: Was Old Uppsala Really an Outpost of Paganism in the Late 11th century?

  Ingår i Life on the Edge, s. 345-351, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Tors bockar och andra getter: Om geten i Sverige under forntid och medeltid

  Ingår i Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv, s. 23-41, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Review of Lisbeth M. Imer and (photo) Roberto Fortuna. Danmarks runesten: En fortelling. 366 pp., richly illustrated. København: Nationalmuseet and Gyldendal, 2016.  ISBN: 978-87-02-19132-5.

  Ingår i Futhark, s. 181-185, 2016.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kvinnorepresentationen på de senvikingatida runstenarna med utgångspunkt i Sigurdsristningarna

  Ingår i Scripta Islandica, s. 33-54, 2015.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Review of Sigmund Oehrl. Vierbeinerdarstellungen auf schwedischen Runensteinen: Studien zur nord­germanischen Tier- und Fesselungsikonografie. Ergänzungsbände zum Real­lexikon der Germanischen Altertumskunde 72. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2011. xi + 371 pp. + 160 plates (385 figs.). ISBN 978-3-11-022742-0. ISSN 1866-7678.

  Ingår i Futhark, s. 239-242, 2012.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie; Ljungkvist, John

  Valsgärde revisited

  Ingår i Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010 Haderslev, Danmark, s. 123-139, 2011.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  How did the Norsemen in Greenland see themselves?: Some reflections on "Viking Identity"

  Ingår i Journal of the North Atlantic, s. 131-137, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Late Viking Age runestones in Uppland: some gender aspects

  Ingår i The Viking Age: Ireland and the West, s. 113-123, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Religionsskiftet speglat i gravskicket.: Ny svensk forskning kring senvikingatida gravar och gravskick.

  Ingår i Från hedniskt till kristet., s. 131-164, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Die Wikinger in Schweden

  Ingår i Die Wikinger, s. 64-71, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kartan i den arkeologiska forskningens tjänst: några exempel

  Ingår i Kartan i forskningens tjänst, s. 131-144, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn

  Runestones and the Christian Mission

  Ingår i The Viking World, s. 629-638, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn; Kitzler Åhfeldt, Laila

  Runstenar runt Vallentunasjön

  Ingår i Hem till Jarlabanke, s. 335-359, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The material culture of Old Norse religion

  Ingår i The Viking World, s. 249-256, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The Material Culture of the Christianisation

  Ingår i The Viking World, s. 639-644, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Valsgärde Studies: the Place and its People, Past and Present

  Ingår i Valsgärde Studies, s. 65-82, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Hundens roll i kulten

  Ingår i Religion och Bibel, s. 47-60, 2007.

 • Nordgren, Joseph; Engwall, Lars; Gräslund, Ann-Sofie; Andersson, Per et al.

  Quality and Renewal 2007: An Overall Evaluation of Research at Uppsala University 2006/2007

  2007.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Om identitet - några vikingatida exempel med utgångspunkt i runstensmaterialet

  Ingår i Saga och Sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 2004, s. 23-37, 2005.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Symbolik för lycka och skydd: -vikingatida amuletthängen och deras rituella kontext

  Ingår i Fra funn til samfunn, s. 377-392, 2005.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Gamla Uppsala: kultplats, kungsgård, kyrka

  Ingår i Kristendommen i Danmark før 1050, s. 181-190, 2004.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Medan världen vakar (While the world wakes): recension av Thorgunn Snaedals avhandling

  Ingår i Viking Heritage Magazin, s. 34-35, 2002.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Vikingatidens örslevar - ursprung och funktion

  Ingår i Tor, s. 295-310, 1978.

  Open access