• Nordin, Jonas M.; Ojala, Carl-Gösta

  Collecting, Connecting, Constructing: Early modern commodification and globalization of Sámi material culture

  Ingår i Journal of material culture, s. 58-82, 2018.

  Open access
 • Ojala, Carl-Gösta

  Encountering "the Other" in the North: Colonial histories in early modern northern Sweden

  Ingår i Facing Otherness in Early Modern Sweden, s. 209-228, 2018.

 • Ojala, Carl-Gösta; Herva, Vesa-Pekka; Naum, Magdalena; Monié Nordin, Jonas et al.

  Modernization on the Northern Fringe of Europe: The Historical Archaeology of Early Modern Sweden

  Ingår i The Oxford Handbook of Historical Archaeology, 2018.

 • Ojala, Carl-Gösta; Hillerdal, Charlotta; Karlström, Anna

  Archaeologies of "Us" and "Them": Debating History, Heritage and Indigeneity

  2017.

 • Ojala, Carl-Gösta; Nordin, Jonas M.

  Att samla Sápmi: tidigmodern insamling av samisk materiell kultur och det samiska kulturarvet i dag

  Ingår i Uppsala mitt i Sápmi - Sábme - Saepmie II, s. 25-28, 2017.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Contested colonial history and heritage in Sápmi: archaeology, indigeneity and local communities in northern Sweden

  Ingår i Archaeologies of "Us" and "Them": Debating History, Heritage and Indigeneity, s. 258-271, 2017.

 • Nordin, Jonas M.; Ojala, Carl-Gösta

  Copper Worlds: A historical archaeology of Abraham and Jakob Momma-Reenstierna and their industrial enterprise in the Torne River Valley, c. 1650-1680

  Ingår i Acta Borealia, s. 103-133, 2017.

  Open access
 • Ojala, Carl-Gösta

  Heritage and indigenous rights

  Ingår i Archaeologies of "Us" and "Them": Debating History, Heritage and Indigeneity, s. 195-198, 2017.

 • Ojala, Carl-Gösta; Hillerdal, Charlotta; Karlström, Anna

  Introduction

  Ingår i Archaeologies of "Us" and "Them": Debating History, Heritage and Indigeneity, s. 1-13, 2017.

 • Ojala, Carl-Gösta; Monié Nordin, Jonas

  Sámi archaeology in a global perspective:: heritage, indigeneity and politics

  Ingår i Fennoscandia Archaeologica, s. 122-126, 2017.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Svenska kyrkan och samiska mänskliga kvarlevor

  Ingår i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, s. 993-1028, 2016.

 • Monié Nordin, Jonas; Ojala, Carl-Gösta

  Collecting Sápmi: Early modern collecting of Sámi material culture

  Ingår i Nordisk Museologi, s. 114-122, 2015.

 • Ojala, Carl-Gösta; Nordin, Jonas M

  Collecting Sápmi: Early modern collecting of Sámi material culture

  Ingår i Nordisk Museologi, s. 114-122, 2015.

 • Ojala, Carl-Gösta; Nordin, Jonas M.

  Mining Sápmi: Colonial Histories, Sámi Archaeology, and the Exploitation of Natural Resources in Northern Sweden

  Ingår i Arctic Anthropology, s. 6-21, 2015.

 • Ojala, Carl-Gösta; Nordin, Jonas M.

  Sápmis koloniala historia

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2015.

 • Ojala, Carl-Gösta

  East and West, North and South in Sápmi - Networks and Boundaries in Sámi Archaeology in Sweden

  Ingår i Sounds Like Theory, s. 173-185, 2014.

  Open access
 • Ojala, Carl-Gösta

  Leo S. Klejn: Soviet Archaeology: Trends, Schools, and History

  Ingår i Norwegian Archaeological Review, s. 108-110, 2014.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Soviet Archaeology: Trends, Schools, and History

  Ingår i Norwegian Archaeological Review, s. 108-110, 2014.

 • Ojala, Carl-Gösta; Ojala, Karin

  Mellan Öst och Väst: Arkeologisk forskning och gränser då och nu

  Ingår i Institutionens historier, s. 129-140, 2013.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Aktuella teoretiska diskussioner och nya perspektiv i nordisk arkeologi: XII Nordic TAG (Theoretical Archaeology Group) vid Uleåborgs universitet 25-28 april 2012

  Ingår i Muinaistutkija, s. 43-48, 2012.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Anders Wepsäläinen, Stalotomterna - en kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp

  Ingår i Svenska landsmål och svenskt folkliv, s. 156-159, 2012.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Samisk förhistoria och samisk arkeologi i Sverige - i går, i dag och i framtiden?

  Ingår i Uppsala mitt i Sápmi, s. 13-21, 2012.

 • Tunón, Håkan; Frändén, Märit; Ojala, Carl-Gösta; Öhman, May-Britt et al.

  Uppsala mitt i Sápmi: Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4-5 maj 2011

  2012.

  Open access
 • Ojala, Carl-Gösta

  Challenging archaeology? Some comments on the repatriation and reburial debates

  Ingår i Archaeology of Indigenous Peoples in the North, s. 51-71, 2011.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Arkeologisk etik och återförandefrågan - diskussioner i Sverige

  Ingår i Muinaistutkija, s. 37-50, 2010.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Etik i tiden? Utmaningar och möjligheter för arkeologin

  Ingår i Gäller vanligt folkvett också för akademiker?, s. 24-31, 2010.

 • Geijersalen, Centre for the Humanities, English Park Campus, Uppsala 2009-11-14 kl 10:00

  Ojala, Carl-Gösta

  Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe

  Open access
 • Ojala, Carl-Gösta

  Etnicitet... och sedan? Identitet, etnicitet och arkeologi i nordligaste Europa

  Ingår i Etnicitet och arkeologi, s. 101-118, 2008.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Mapping the North: ethnicities, territories and the networks of archaeology

  Ingår i Current Swedish Archaeology, 2006.

 • Ojala, Carl-Gösta

  Saami archaeology in Sweden and Swedish archaeology in Sápmi: boundaries and networks in archaeological research

  Ingår i People, material culture and environment in the North, s. 33-41, 2006.

 • Eklund, Susanna; Ojala, Carl-Gösta; Bäckström, Ylva; Darmark, Kim et al.

  Vaxmyra - två boplatser vid en bäck: Välbevarade huslämningar och ett gravområde från äldre järnålder

  2005.

 • Hagström, Sara; Ojala, Carl-Gösta

  Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Utsidan Lasses hydda (J106C), Jokkmokks sn, Lappland, 2000.

  2001.

 • Hagström, Sara; Ojala, Carl-Gösta

  Möten i Norr – publik arkeologisk utgrävning, enkätundersökning. Älvnäset, Vuollerim, Lappland

  2001.