• Herschend, Frands

  14C-dateringar som kronologiskt ramverk

  Ingår i 3000 år under Fullerö huvudgata, s. 137-148, 2018.

  Open access
 • Herschend, Frands

  First millennium architects, university scholars, contract archaeologists and heritage management

  Ingår i Fornvännen, s. 34-49, 2018.

 • Herschend, Frands

  How Norse is Skírnismál?: A comparative case study

  Ingår i Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH), 2018.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Järnåldersarkitekter, universitetsforskare, uppdragsarkeologer och kulturmiljövården

  Ingår i Fornvännen, s. 34-49, 2018.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Pafnutius and Skírnir's Journey: A discussion of two medieval plays

  Uppsala University, 2018.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Askim-tunets kronologi: En tillämpad bayesiansk analys

  Ingår i Viking, s. 25-38, 2017.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Selaöns runinskrifter: en runstensgeografi

  Ingår i Fornvännen, s. 10-23, 2017.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Selaöns runinskrifter: en runstensgeografi

  Ingår i Fornvännen, s. 10-23, 2017.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Semiramis: An Early 11th c. Norman Text with Anglo-Danish Connotations Reviewed as a Dramatic Script

  Ingår i Collegium Medievale, s. 86-121, 2017.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Towards a standardized discussion of priors in Bayesian analyses of 14C dated archaeological periods: a study based on the dates from Gjøsund

  Ingår i Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH), s. 1-28, 2016.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Mead-halls of the Eastern Geats. Elite settlement and Political Geography AD 375-1000 in Ostergotland, Sweden

  Ingår i Fornvännen, s. 300-302, 2012.

 • Herschend, Frands

  En Gudi m.fl. välbehaglig gärning

  Ingår i Bro till evigheten, s. 53-59, 2009.

 • Herschend, Frands

  Mellan tal och skrift: Essäer om runinskrifter

  2009.

  Open access
 • Herschend, Frands

  The Early Iron Age in South Scandinavia: Social Order in Settlement and Landscape

  Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 2009.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Ackulturation och kulturkonflikt: fyra essäer om järnåldersmentalitet

  Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, 2005.

  Open access
 • Nordström, Karin; Herschend, Frands

  Det ideologiska inslaget i väven

  Ingår i Ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid, s. 27-, 2003.

 • Herschend, Frands

  UbiR, YbiR, ybir - är det U485 Öpir?

  Ingår i Fornvännen, s. 97-111, 1998.

 • Herschend, Frands

  A Note on Late Iron Age Kingship Mythology

  Ingår i Tor, s. 283-304, 1996.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Verses for Lupus, Duke of Champagne. Four Poems by Venantius Fortunatus

  Ingår i Tor, s. 209-2016, 1996.

  Open access
 • Herschend, Frands; Norr, Svante; Reisborg, Synnöve

  Klasro i Sollentuna: En gammal boplats grävd med ny metodik

  Ingår i TOR, s. 79-99, 1993.

  Open access
 • Herschend, Frands

  The Origin of the Hall in Southern Scandinavia

  Ingår i TOR, s. 175-199, 1993.

  Open access
 • Myntat och omyntat guld

  två studier i öländska guldfynd Herschend, Frands

 • Herschend, Frands

  Stolpparet närmast gaveln i öländska järnåldershus

  Ingår i Tor, s. 15-32, 1978.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Två studier i öländska guldfynd. I. Det myntade guldet

  Ingår i Tor, s. 33-194, 1978.

  Open access
 • Herschend, Frands

  Två studier i öländska guldfynd. II. Det omyntade guldet

  Ingår i Tor, s. 195-294, 1978.

  Open access