Institutionen för arkeologi och antik historia

John Ljungkvist

john.ljungkvist@arkeologi.uu.se

Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centra


Fältarbeten och sammanställningar av äldre undersökningar i Gamla Uppsala
Gamla Uppsala är ett område där institutionen för arkeologi bedrivit arkeologiska undersökningar i olika omgångar under en lång tid. Vi vet mycket om platsen men fortfarande återstår det en mängd frågetecken kring centrala händelser i platsens och dess omlands historia.
Under 2009 har undertecknad inlett ett samarbetsprojekt med Upplandsmuseet och framöver kommer med all sannolikhet fler forskare från Uppsala och andra platser involveras.
Projektet bygger på de erfarenheter och frågor kring platsen som huvuddeltagarna samlat på sig genom en lång tids erfarenhet av undersökningar i området. Gamla Uppsala är en komplicerad plats som inte bara ett viktigt arkeologiskt objekt. Det nämns i tidiga skriftliga källor och är vetenskapshistoriskt mycket viktig, vilket inte minst Magnus Alkarp visar i sin kommande avhandling.
Årets fältarbete kommer att utföras under den första veckan i september och koncentreras till kungsgårdsområdet. Vi kommer dels utföra karteringar i åkermarken och runt kungsgårdsterrasserna. Dessutom grävs ett litet schakt mellan den tidigare undersökta platåbyggnaden och kyrkan. Det finns flera indikationer på att denna yta rymmer mycket intressanta lämningar. Detta år tänker vi gräva oss ner på en liten yta för att utreda potentialen för vidare undersökningar.
I detta delområde har man runt kyrkan, kungsgårdsterrasserna och den omgivande åkermarken, utfört undersökningar och gjort fynd sedan lång tid tillbaka. Under hösten inleds det mest betydande arbetet med digitalisering och sammanställning av äldre dokumentation. I kombination med årets fältarbete kommer vi få en betydligt bättre översikt över kungsgårdsområdet och kan allt mer diskutera dess helhetsstruktur och utvecklingen från äldre järnålder till medeltid.

Frågor kring projektet besvaras av John Ljungkvist.
john.ljungkvist@arkeologi.uu.se
Tel: 018/471 20 96

 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Jahrehorn, Max

  A Vendel Period gold and garnet pendant from Gamla Uppsala

  Ingår i Fornvännen, s. 183-185, 2017.

 • Lindholm, Karl-Johan; Ljungkvist, John

  The bear in the grave :Exploitation of Top Predator and Herbivore Resources in 1st millennium Sweden – First Trends From a Long-term Research Project

  Ingår i European Journal of Archaeology, s. 3-27, 2016.

 • Fallgren, Jan-Henrik; Ljungkvist, John

  The Ritual Use of Brooches in Early Medieval Forts on Öland, SwedenL'usage rituel des fibules dans les enceintes fortifiées de l’île d’Öland en Suède au haut moyen âgeDer rituelle Gebrauch von Fibeln in den frühmittelalterlichen Befestigungen auf der schwedischen Insel Öland :Exploitation of Top Predator and Herbivore Resources in 1st millennium Sweden – First Trends From a Long-term Research Project

  Ingår i European Journal of Archaeology, s. 681-703, 2016.

 • Gustavsson, Rudolf; Hennius, Andreas; Ljungkvist, John

  Are many Vendel and Viking Period gaming pieces made of whale bone? :Exploitation of Top Predator and Herbivore Resources in 1st millennium Sweden – First Trends From a Long-term Research Project

  Ingår i Fornvännen, s. 51-54, 2015.

 • Ljungkvist, John; Frölund, Per

  Gamla Uppsala – the emergence of a centre and a magnate complex :Exploitation of Top Predator and Herbivore Resources in 1st millennium Sweden – First Trends From a Long-term Research Project

  Ingår i Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH), s. 1-29, 2015.

 • Ljungkvist, John

  Monumentaliseringen av Gamla Uppsala :Exploitation of Top Predator and Herbivore Resources in 1st millennium Sweden – First Trends From a Long-term Research Project

  Ingår i Gamla Uppsala i ny belysning, s. 33-68, 2013.

 • Ljungkvist, John

  Mistresses of the cult. :Female cult leaders in Late Iron Age Scandinavia

  Ingår i Weibliche Eliten in der Frühgeschichte, 2012.

 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Göthberg, Hans; Löwenborg, Daniel et al.

  Gamla Uppsala :Structural development of a centre in Middle Sweden

  Ingår i Archäologisches Korrespondenzblatt, s. 571-585, 2011.

 • Ljungkvist, John

  Skelettgravar i tiden :från sen romersk järnålder till tidig vendeltid

  Ingår i Runnhusa, s. 128-160, 2011.

 • Ljungkvist, John; Hulth, Helena

  Ultuna by :I händelsernas centrum

  Ingår i Runnhusa, 2011.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Ljungkvist, John

  Valsgärde revisited :I händelsernas centrum

  Ingår i Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010 Haderslev, Danmark, s. 123-139, 2011.

 • Beronius Jörpeland, Lena; Göthberg, Hans; Ljungkvist, John; Seiler, Anton et al.

  Återigen i Gamla Uppsala :Förundersökningsrapport OKB-projektet i Gamla Uppsala. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala Uppland; Gamla Uppsala socken; Gamla Uppsala S:3, 20:1, 21:7, 21:13, 21:27, 21:44, 21:56, 21:71, 21:76, 21:78, 26:4, 26:5, 74:3, 77:3, 77:5, 77:7, 77:19 och Dragarbrunn 32:1; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 547:1, 586:1, 603:1, 604:1, 605:1, 605:2 och 682 Dnr 422-278-2011 och 422-1516-2011

  Ingår i Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010 Haderslev, Danmark, 2011.

 • Ljungkvist, John; Frölund, Per; Göthberg, Hans

  Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum. Rapport 3 :Fältarbete 2009

  Ingår i Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010 Haderslev, Danmark, 2010.

 • Ljungkvist, John

  Influences from the Empire :Byzantine-related objects in Sweden and Scandinavia - 560/570-750/800 AD

  Ingår i Byzanz – das Römerreich im Mittelalter, s. 419-441, 2010.

 • Barthel, Stephan; Sörlin, Sverker; Ljungkvist, John

  Innovative Memory and Resilient Cities :Echoes from Ancient Constantinople

  Ingår i The Urban Mind, s. 391-405, 2010.

 • Ljungkvist, John; Barthel, Stephan; Finnveden, Göran; Sörlin, Sverker et al.

  The Urban Anthropocene :Lessons for Sustainability from the Environmental History of Constantinople

  Ingår i The Urban Mind, s. 367-390, 2010.

 • Ljungkvist, John

  Continental imports to Scandinavia :Patterns and changes between 400-800 AD

  Ingår i Foreigners in Early Medieval Europe, s. 27-49, 2009.

 • Ljungkvist, John

  Många stenåldersboplatser finns på botten av Öresund :Patterns and changes between 400-800 AD

  Ingår i Populär Arkeologi, s. 16-19, 1993.