Anne Landborg

anne.landborg@egyptologi.uu.se

Jag är anställd som postdoktor i egyptologi vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.  Jag studerade egyptologi vid Uppsala universitet upp till magisternivå och doktorerade sedan vid University of Liverpool, Department of Archaeology, Classics and Egyptology.

Mina forskningsintressen ligger inom religiösa texter, dess innebörd och tolkning. Mitt arbete är fokuserat runt identitet och vad för inverkan och betydelse ritualerna hade på identiteten i det forntida Egypten. 

Min doktorsavhandling ‘Manifestations of the dead in the Egyptian Coffin Texts’ undersökte hur olika delar av den dödes identitet beskrivs utifrån samlingen av egyptiska Kisttexter, begravningslitteraturen som mestadels är inskriven på kistor från första intermediet och mellersta riket. Materialet är av rituell natur och avsett för att ha en påverkan för personen i livet efter detta.

En del av min forskning var inriktat på vad en död persons identitet kan sägas bestå av, såsom en fornegyptisk motsvarighet till de moderna koncepten kropp-själ-ande, vilket även inkluderade väldigt kulturspecifika begrepp såsom ba, och akh. Den andra delen av min avhandling undersökte identitet inom de så kallade transformationstexterna i Kisttexterna, samt delvis även i Dödsboken. Den döda framställs som kapabel att kunna manifestera sig i olika identiteter i dessa texter, där de vanligaste är gudar, djur eller en roll med hög status, såsom en kung eller en skrivare. Mitt huvudfokus var att undersöka hur detta påverkade personen och mer specifikt hur själva identifikationen med, till exempel, en gud påverkade identiteten i efterlivet.

I mitt nuvarande projekt så arbetar jag med medicinska ritualer, som traditionellt har klassats som magiska texter. Mitt huvudintresse är rituella identiteter i dessa texter som användes av och för levande personer. Jag undersöker vad som kan sägas om vad för påverkan de hade på ritualisten likväl som personen som ritualen utfördes för.

Jag undervisar kurserna Egyptisk religion, Konst och arkitektur, samt Materiella och textuella källor I och II.