Annika Larsson

Annika Larsson +46 - (0)70 - 499 98 85

Kufiska tecken på vikingatida textilier (BBC)

Vikingakläder avslöjar muslimskt inflytande (SR)

Viking burial clothes woven with 'Allah' discovered in Sweden (The Guardian)

Vikingar bar arabiska tecken (SVT)

RJ-projektet Viking Couture

Pressmeddelande om Viking Couture

Ringbrynjehuvans gåta

Radiointervju om ringbrynjehuvan

Om vikingarnas siden 

Om min forskning i Nya Horisonter

Jag har utbildning i två textila yrken som jag kombinerar i min roll som forskare i arkeologi. Den första examen tog jag vid Textilinstitutet, där jag utbildade mig till produktutformare och mönsterkonstruktör för industrin. Men jag är också hant-verkare och samarbetar med olika hantverksutbildningar i textil och smide.

2007 disputerade jag här i Uppsala med avhandlingen Klädd krigare. Skifte i skandinaviskt dräktskick omkring år 1000 . Med det VR-finansierade forskningsprojektet Epoken Svitjod. Om vikten att förstå en epoks undergång för att även förstå dess etablering, gjorde jag sedan postdok i Stockholm. Forskningsinriktningen är, som framgår av titlarna, vikingatid och tidig medeltid, men jag har ett stort intresse även för bronsåldern. En mantelristning och en stor bronsåldershög utanför sovrumsfönstret, tillsammans med ull från genbanksfår av lantrasen Rya på den egna gården utanför Uppsala, fick mig att kombinera textil och arkeologi.

Inom ramen för postdok-projektet utgick jag från att folklanden i Mälardalen var ekonomiska och administrativa resursområden. Järnproduktionen spelade stor roll för förändringen av de administrativa enheterna under vikingatiden och den tidiga medeltiden. Genom att studera topografiska förutsättningar för råvarutransporter och produktion, lokaliserades tidigare okända järnhanteringsplatser vid dåtidens maktcentra som låg vid vattennära platser – lämpliga för utbyte och handel – i områden där flera för oss kända slag har stått. Jag menar att kampen om råvarorna var en del i riksbildningsprocessen.

De senaste åren har jag ansvarat för planeringen och etableringen av Uppsala universitets Museum Gustavianums nya föremålsmagasin inom campusområdet vid EBC. Målet var att göra föremålsarkiven tillgängliga för undervisning och forskning. Efter arkivets öppnande är jag tillbaka på den arkeologiska institutionen som forskare igen, med flera forskningsprojekt som integrerar med varandra. Först ut är ett bokprojekt som går under arbetsnamnet Bucklor på behagen. Vikingatida kvinnodräkt i förkristen kontext. Enligt planerna kommer den att ges ut vid nästa årsskifte. Parallellt förlägger jag en del av min arbetstid i de arkeologiska före-målsmagasinen, där jag tillsammans med medarbetare i textilvetenskap och osteologi gör en totalinventering av textil- och benmaterialet från båtgravarna i Valsgärde och Gamla Uppsala.

Det finns idag ett stort intresse för både vikingar och dräkthistoria, men jag intresserar mig i första hand för gravtextiliernas representation. En gängse uppfattning är att den vikingatida dräkten bestod av hemvävda tyger (vilket säkert var fallet med vardagens dräkter), men i båt- och kammargravarna som jag studerar domineras de bevarade materialen av importerade sidentyger. Genom att återskapa tygerna kan vi spåra omfattande kulturkontakter.  Dräkterna berättar också om kulturyttringar som annars kan vara svåra att komma åt. I samarbete med genetiker kan vi få DNA att berätta mer om de begravda som individer. Den tvärvetenskapliga forskningen kan följas via följande pdf-filer.

Den tvärvetenskapliga forskningen kan här följas via en digital utställning i pdf-form.

Delprojekt 1

Delprojekt 2

Delprojekt 3

Delprojekt 4

Delprojekt 5

Delprojekt 6

Delprojekt 7

Läs mer om DNA-projektet