• Geijersalen, Engelska parken - Humanistiskt centrum, Uppsala 2017-01-14 13:15

  Ojala, Karin

  I bronsålderns gränsland: Uppland och frågan om östliga kontakter

  Open access
 • Ojala, Karin

  Östliga kontakter i Mälarområdet under bronsåldern? Ett forskningshistoriskt perspektiv

  Part of I skuggan av solen, p. 39-57, 2014.

 • Ojala, Carl-Gösta; Ojala, Karin

  Mellan Öst och Väst: Arkeologisk forskning och gränser då och nu

  Part of Institutionens historier, p. 129-140, 2013.