Leading in education and research

We work in clusters to maintain top-level research in all our subjects to offer better training

Guldregn över forskningen

Vetenskapsrådet har givit projektmedel:

Erika Weiberg m. fl.: Climate and ancient societies in Bronze Age Peloponnese (Greece), (Klimat och samhälle under bronsåldern på Peloponnesos (Grekland))


 

Flera forskare vid vår institution har fått projektmedel från Riksbankens Jubileumsfond

Gunnel Ekroth projekt Den "oheliga" helgedomen? Att definiera temenos som ett rum för samspel mellan gudar och människor i antikens Grekland 600 f.Kr.-200 e.Kr.

Daniel Löwenborg m.fl. infrastrukturprojekt Urdar. En forskningsinfrastruktur för arkeologisk undersökningsdata  tillsammans med Riksantikvarieämbetet

Och i ett program vid Stockholms universitet deltar Anders Kaliff m.fl. LAMP: Ett fönster till det förflutna - indoeuropeiska språk och myter