AGORA

Agora is an interdisciplinary research network for classical studies at Uppsala University. We organize lectures, seminars and debates. We also arrance the yearly U4 Winterschools for PhD students in collaboration with Göttingen, Groningen and Ghent.

Agora also maintains information channels in order to coordinate activities related to Classical studies in Uppsala. Sign up to our mailing list here.

The research network is currently (2019–) led by Gunnel Ekroth and Emelie Byström All decisions go through a board with the following members:

Gabriella Beer (History of religion)
Eric Cullhed (Greek philology)
Gunnel Ekroth (Classical archaeology and ancient history)
Gerd V. M. Haverling (Latin philology)
Dimitrios Iordanoglou (Greek philology)
Janne Lindqvist (Literature and rhetoric)
Mats Persson (History of ideas)
Pauliina Remes (Theoretical philosophy)
Johan Tralau (Social science)
Cecilia Wassen (New testamentet exegesis)

AGORA har ett viktigt internationellt samarbete med andra lärosäten då nätverket årligen medverkar i arrangerandet av fakultetsöverskridande ”vinterskolor” för doktorander i humaniora med antikenanknytning. Detta sker inom ramen för det europeiska nätverket U4  som utöver Uppsala består av universiteten i Groningen, Ghent och Göttingen. Ett av huvudmålen för dessa vinterskolor är att ge forskarstuderande möjligheten att presentera sina forskningsprojekt inför en internationell publik bestående av både kolleger på doktorandnivå och mer erfarna forskare. Vinterskolan 2019 ägde rum den 12-17 mars i Rom, och utöver de mycket givande och lärorika dagarna av presentationer anordnades också exkursioner till ett antal av stadens historiska platser.

AGORA upprätthåller gemensamma informationskanaler för att koordinera antikorienterad verksamhet i Uppsala. Vi underhåller en epostlista (louise.therkildsen@littvet.uu.se) för att nå ut med information om evenemang med koppling till antiken och antikvetenskap i Uppsala. Ni hittar oss också på Facebook.

Önskar du medlemskap i AGORA? Kontakta Louise Schou Therkildsen louise.therkildsen@littvet.uu.se.

Tidigare evenemang

Att undervisa på antiken, Aten 2-6 oktober 2019

Under hösten 2019 anordnar AGORA en workshop i Aten för lärare vid Uppsala universitet vars undervisning anknyter till eller tangerar antiken. Ett evenemang av samma slag genomfördes 2016 med deltagare från teologi, litteraturvetenskap, retorik, lingvistik, pedagogik och arkeologi.

Observera att det går bra att anmäla sig senare än 1/8.

Utlysning