Bioarkeologi

Inom bioarkeologin behandlas teman som hur kroppslängden varierat under historien och hur länge människor levde. Vi studerar frågor som hur och när olika sjukdomar spreds, vad man åt under olika tidsperioder och hur det påverkade hälsan hos befolkningen.