Centralplatser

Centralplatser är orter som under olika tidsperioder har haft en stor betydelse för den omgivande landsbygden på olika nivåer i samhället. Centralplatserna kan ha fungerat som centrum för kultutövning, administration eller ha haft centrala politiska, ekonomiska och militära funktioner.