Keramik

"Keramiken är arkeologens bästa vän". Keramik hittas i alla arkeologiska miljöer. Den används inom hushållet och i kulten, men är också en viktig ingrediens i alla (förkristna) gravar. Inom den klassiska arkeologin har 150 år av utgrävningar kunnat etablera en så exakt kronologisk utveckling att man kan datera keramiken på 50, till och med 25 år, när.

Form och stil har alltid förändrats, vilket gör keramiken till det bästa instrumentet för datering. Keramiken har en lera, en vara, som kan kännas igen, analyseras naturvetenskapligt och placeras topografiskt, den har en form som kan avritas och placeras kronologiskt och den kan ha en dekoration som kan leda till konstvetenskapliga diskussioner om målarhänder och workshops.

Keramik som anses importerad och kan identifieras på andra plaser berättar om handelsvägar. Det är viktigt att arkeologen får en förståelse för keramisk form och typologisk utveckling. Vidare kan naturvetenskapliga metoder analysera innehållet i keramiken och på så vis etablera kost- och matförhållanden.