Kristnande

Forskning kring kristnandet i Skandinavien var tidigare nästan helt fokuserad på skriftliga källor. Under senare decennier har man emellertid insett att kristnandet inte var en bestämd händelse utan istället en lång process som började redan före mitten av första årtusendet e.Kr. när nordborna kom i kontakt med och tog intryck av kristna miljöer på Kontinenten och även på Brittiska öarna. Därmed uppmärksammades det arkeologiska materialets stora potential, och olika tvärvetenskapliga projekt har arbetat med frågan, bl.a. det Uppsala-baserade projektet Sveriges kristnande - kultur och mentaliteter under vikingatid och medeltid.

Det arkeologiska studiet av gravar och gravskick, förkristna kultplatser och tidiga kyrkobyggnader, föremål och runstenar ger en fylligare och mer nyanserad bild av det gradvisa skeendet som religionsskiftet innebar.