Mynt

Betalningsmedlens historia är lika gammal som människan. Mynten har funnits i 2600 år.

De första mynten präglades ca 600 f.Kr i Lydien, då under grekiskt herravälde, och spred sig snabbt över hela Medelhavsvärlden. Ungefär samtidigt uppträder mynt också i Kina.

Grekerna utvecklade myntningen och romarna följde efter. Dagens mynt har stora likheter med de första romerska mynten.

Forskning om mynt och mynthistoria placerar mynt och myntning i dess historiska kontext och jämför också myntinskriptioner och ikonografi med andra samtida  inskriptioner och arkeologiska fynd.