Ikonografi

Ikonografi syftar på undersökningen av idéer och motiviskt innehåll i en bild.