Musik

Att musik hade stor betydelse under antiken råder det inget tvivel om och den fanns med både till fest och vardag. Religiösa ceremonier accompanjerades av musik, teatrarna hade sina egna ensembler och armén sina musiker. Musik var ett angeläget ämne för filosofer, dess inneboende krafter och inverkan på människor diskuterades flitigt.

Studiet av antik musik görs idag på flera plan, dels ur ett rent musikteoretiskt perspektiv men också med fokus på musikens sociala funktion, musikers status och villkor och musikinstrumentens egenskaper, bland annat