Pågående projekt

Institutionen kan uppvisa en bredd på projekt som sträcker sig geografiskt från norra Skandinavien till Turkiet och Georgien, Grekland och Italien över Nordafrika till Östra och Södra Afrika, i Latinamerika och Sydostasien.

Denna avdelning presenterar några av dem.

Labraunda

Uppsala universitets arkeologiska undersökningar i Zeus-helgedomen i Labraunda, Turkiet

Martyrs and Archangels

 Projektet redigerar fem viktiga koptiska texter som just nu finns i the Pierpont Morgan Library i New York.

Gamla Uppsala

Institutionen för arkeologi och antik historia har bedrivit arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala sedan tidigt 1900-tal. Vi vet en hel del om platsens karaktär och roll i järnålderns och tidiga medeltidens samhälle men fortfarande återstår många frågetecken kring centrala händelser i platsens och dess omlands historia. Framförallt vet vi fortfarande förvånansvärt lite om bebyggelsestrukturen, ekonomin och gravfälten från den tid då (Gamla) Uppsalas namn spreds långt utanför Uppland.

Domesticerade landskap på Peloponnesos

Landskap kan ses som ”arkiv” som speglar både naturliga processer och forna generationers kulturella och ekonomiska aktiviteter. Syftet med projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos är att undersöka valda delar av de rika landskapsarkiv som finns på Peloponnesos, Grekland, och därigenom utvärdera hur samspelet mellan människor och natur påverkat samhällsutvecklingen under olika tidsperioder.

Integrated History and Future of People on Earth (extern länk)