Pågående projekt

Institutionen kan uppvisa en bredd på projekt som sträcker sig geografiskt från norra Skandinavien till Turkiet och Georgien, Grekland och Italien över Nordafrika till Östra och Södra Afrika, i Latinamerika och Sydostasien.

Denna avdelning presenterar några av dem.

Labraunda

Uppsala universitets arkeologiska undersökningar i Zeus-helgedomen i Labraunda, Turkiet

Martyrs and Archangels

Projektet redigerar koptiska texter i olika samlingar.

Vikingafenomenet

Ett tioårigt forskningsprojekt inom Vetenskapsrådets Rådsprofessorsprogram, 2016-­2025

Projektets egen websajt hittar du här

Domesticerade landskap på Peloponnesos

Landskap kan ses som ”arkiv” som speglar både naturliga processer och forna generationers kulturella och ekonomiska aktiviteter. Syftet med projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos är att undersöka valda delar av de rika landskapsarkiv som finns på Peloponnesos, Grekland, och därigenom utvärdera hur samspelet mellan människor och natur påverkat samhällsutvecklingen under olika tidsperioder.