Nedanstående 3D-visualisationer är gjorda med hjälp av programvaran Agrisoft.

OBS: Öppnas bäst i Internet Explorer 9; andra webbläsare kan krångla.

Östra  En 3D-model av de flesta delarna av schaktet on platån öster om kyrkan. Rösets stenar syns i de smala testschakten.

A709 Den utgrävda delen av vad som förmodas vara en senmedeltida källare som påträffades öster om den stora hallen 2011. Denna övergavs ca 1600 e.Kr. och redan tidigare hade hela golvet av sten eller kakelplattor och de flesta väggstenarna plundrats. Ingången och några av väggstenarna syns tydligt.

Norra Schaktet på norra platån 2011. Bilderna är tagna under slutfasen av utgrävningen när man ser den medeltida källargropen och de stensatta väggrännorna från de vendeltida husen.

John Ljungkvist och Daniel Löwenborg

Hallen (youtube-klipp) 3D rekonstruktion av en av hallbyggnaderna i Gamla Uppsala. Hallen beräknas ha varit över 50 m lång. 

 

John Ljungkvist och Fredrik Cederling