Nyheter om Gamla Uppsala

Storartade fynd i Gamla Uppsala!

2015-07-08

Under säsongens utgrävningar i Gamla Uppsala har strålande fynd gjorts. Ett vendeltida hängsmycke i guld med granater förgyllde seminariegrävningen för studenterna.

Foto: Joakim Kjellberg
 

Man antar att smycket härrör från Vendeltid (dvs ca 600-talet), och tros ha sitt ursprung i Belgien eller England.

Lyssna till en intervju med Per Frölund, en av projektledarna http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6201636

Läs om fyndet på projektbloggen Gamla Uppsala- a mythical centre

Förutom detta storartade fynd har flera andra upptäckter gjorts under sommarens grävningar. Platsen för den gamla ärkebiskopsgården är nu fastställd, man har funnit en vikingatida bondgård och en metallverkstad. Dessutom tror man sig funnit en ny kungshög, i paritet med de befintliga, synliga högarna som ger Gamla Uppsala dess karaktär.

Läs om fynden i Uppsala Nya Tidning där projektledaren John Ljungkvist intervjuas: http://www.unt.se/uppland/uppsala/ny-kungshog-kan-ha-hittats-3781921.aspx

Ärkebiskop Antje Jackelén kom på besök till grävningen, för att bl a se sin företrädares på 1200-talet bostad http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/arkebiskop-antje-besokte-utgravningar-av-foretradares-bostad

Nyfiken på hur det ser ut på en grävning? Kolla in filmen som gjorts av Daniel Löwenborg

Läs mer om forskningsprojektet Gamla Uppsala - a mythical centre

2015-03-30

Ny 3D-modell av grävning i Gamla Uppsala

Arbetet med resultaten av grävningarna i Gamla Uppsala fortsätter.

Här publicerar Daniel Löwenborg ett resultat - en ny 3D-visualisering av ett av gravfälten. Arbetet är gjort i Sketchfab.

2014-10-22

Kremeringen i Gamla Uppsala - nu på film

I våras gjordes en experimentell kremering vid foten av Gamla Uppsala högar. En film dokumenterade bränningen, och nu släpps den för allmänheten.

Forskare från institutionen i samarbete med SAU, Gamla Uppsala Museum och Upplandsmuseet och flera internationella forskare prövade i maj 2014 att bränna olika former av mat och djur på klassiskt sätt genom att bygga ett högt bål av trä. Experimentets syfte var att bättre förstå skandinaviskt brandgravskick och antika grekiska djurofferritualer.

Kremeringsexperimentet dokumenterades på olika sätt, och idag släpps en film som sammanfattar det hela på fyra minuter.

Läs mer om projektet, experimenten och filmen på projektet Ur elden i askan (Burn, burn, burn)

Foto: Jonna Sarén Lundahl

2014-12-18

App för Gamla Uppsala

Idag berättar Uppsalatidningen om Gamla Uppsala-appen.

Denna app, Augmented History, som ännu är i demoversion, kan guida dig runt i Gamla Uppsalas hus och hallar som de såg ut på 600-talet. Institutionens John Ljungkvist och Daniel Löwenborg är initiativtagare till appen som utvecklas av Animech Technologies.

Läs mer i Uppsalatidningen

Medel till Gamla Uppsala-projektet från Berit Wallenbergs stiftelse

2014-10-17

John Ljungkvist, docent vid institutionen, har beviljats bidrag från Berit Wallenbergs stiftelse för ytterligare fältarbete och forskning i Gamla Uppsala.

Projektet Gamla Uppsala- mytiskt centrum har tilldelats medlen för ytterligare studier av området kring Gamla Uppsala högar och kyrka.

Berit Wallenbergs stiftelse har också tidigare stött projektet Gamla Uppsala - mytiskt centrum, som är ett samarbete mellan Upplandsmuseet, SAU, Riksantikvarieämbetet och institutionen för arkeologi och antik historia.

Forskningsmedel till Gamla Uppsala-studie

2013-12-17

Riksantikvarieämbetet har preliminärt beviljat medel för en fallstudie i Gamla Uppsala som syftar till att utreda möjligheterna att förena starka natur- och kulturvärden i fornminnesmiljöer. Docent John Ljungkvist vid institutionen samarbetar med institutionen för ABM, Uppsala universitet och institutionen för ekonomi/agrarhistoria vid SLU.

Projektet "Framtidens naturvärden i kulturmiljöer - fallstudie Gamla Uppsala" samverkar också med flera projekt vid institutionen (Gamla Uppsala - framväxten av mytiskt centrum, Mind & Nature-forsknngsnod).

Projektet syftar till att utreda hur samspelet mellan natur och kulturvärden kan förbättras och fördjupas utifrån kunskapen om historiska och nutida kultur-, natur och landskapsmiljöer. Vi avser studera möjligheterna att utifrån historisk kunskap utreda och stärka ekologiska värden i kulturmiljöer. Därmed tror vi att stärkta ekosystemtjänster inte bara gynnar den ekologiska mångfalden i ett urbaniserat och uppodlat landskap. Det gynnar även lärandet för brukare av kulturmiljöer.

Projektet/förstudien har sin grund i en kombination av ett pågående forskningsprojekt om den aktuella fallstudien: Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum, samt forskningen i miljö-relaterad historievetenskaplig forskning som bedrivs vid Uppsala Universitet och SLU.

Kontaktperson: John Ljungkvist john.ljungkvist@arkeologi.uu.se

Gamla Uppsala i Vetenskapens värld

2013-11-11

I Vetenskapens värld på SvT den 18 nov diskuterar flera av forskarna inom Gamla Uppsala-projektet, OKB-projektet och Gamla Uppsala Museum diskuterar vad som egentligen hände i Gamla Uppsala under vikingatiden.

De senaste årens utgrävningar i och kring Gamla Uppsala har givit upphov till mycket ny information som kan få forskarna att omvärdera Gamla Uppsalas betydelse och funktion. Forskare från institutionen för arkeologi och antik historia, Riksantikvarieämbetet, SAU, UV, Upplandsmuseet och Gamla Uppsala museum samarbetar i olika projekt och diskuterar olika tolkningar i programmet.

Vägfynden i Gamla Uppsala

2013-10-17

Om stolphålen efter de folkvandringstida vägarna vid Gamla Uppsala berättar idag en artikel i DN.

De senaste årens utgrävningar i Gamla Uppsala har resulterat i flera ännu oförklarade fynd. I dagens DN (http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/pelarvagen-i-uppsala-ar-ett-mysterium/ , öppnas i nytt fönster) berättar man om de två olika serierna av stolphål som bildar spikraka linjer i närheten av de stora högarna.

Ny utgrävning i Gamla Uppsala

2013-08-07

Institutionens projekt Gamla Uppsala - Mytiskt centrum deltar i en kortare utgrävning i augusti på Kungsgårdsplatån i Gamla Uppsala.

Mellan 26 augusti och 6 september undersöks två hittintills nästan outforskade områden inom Kungsgårdskomplexet. Dels kommer en ganska djup sänka inom en lund av aspar (den s k Offerlunden) att undersökas. Dessutom kommer platån mellan Gamla Uppsala kyrka och restaurangen Odinsborg att studeras.

Följ bloggen från utgrävningen! (nytt fönster)

Projektet Gamla Uppsala - Mytiskt centrum är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Upplandsmuseet, Societas Archaeologica Upsaliensis och Riksantikvarieämbetet. Projektet arbetar med stöd från bl a Berit Wallenberg, Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien.

Pärlor som datering i Gamla Uppsala

2013-06-14

Institutionens John Ljungkvist berättar i Upsala Nya Tidning hur fynd av pärlor kan användas som hjälpmedel för datering.

Med utgångspunkt från en mängd fynd vid grävningarna i Gamla Uppsala och kremeringsexperimenten tidigare i vår (se nyhet här intill) berättar Ljungkvist om pärltillverkning och pärlmode från 600-talat och framåt.

Läs hela artikeln från Upsala Nya Tidning 2013-06-09