Klimat och samhälle (Grekland)

Ett fyraårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet (projekt nr. 2019-02868).

Det tvärvetenskapliga projekt Klimat och samhälle under bronsåldern på Peloponnesos löper över fyra år och har som målsättning att ta fram integrerad kunskap om grekiska bronsålderssamhällens sårbarhet och resiliens gentemot klimatförändringar, utveckla metoder för att utvärdera variabilitet och diversitet och för jämförelser mellan vetenskapsområden, samt ta fram ny information om klimatets variabilitet genom att studera nya platser och använda nya analysmetoder. 

Läs mer om projektet


Det aktuella projektet - Klimat och samhälle under bronsålder på Peloponnesos - bygger på och vidareutvecklar resultaten från det föregående projektet Domesticated Landscapes of the Peloponnese (DoLP).

Senast uppdaterad: 2022-01-25