Projektdeltagare

Erika Weiberg

Erika Weiberg är projektledare och arkeolog med fokus på bronsåldern i det egeiska området.

Läs mer om Erikas forskning på Academia och ResearchGate.

Martin Finné

Foto av Martin Finné

Martin Finné är naturgeograf och palaeoklimatolog och ansvarig för miljö- och klimatdata.

Läs mer om Martins forskning på ResearchGate.