Foto: Martin Finné och Erika Weiberg på kontoret

Publikationer

För att leva upp till vårt tvärvetenskapliga mål, fokuserar vi på aktivt samförfattade artiklar, publicerade för att nå en så bred publik som möjligt inom historisk ekologi, resiliensforskning, urbana studier, miljöstudier, historia och arkeologi. Våra artiklar behandlar material med olika geografiska, kronologiska och tematiska avgränsningar, går in på teoretiska och metodologiska detaljer och både långa och korta tidsperspektiv.

Nedanför listar vi artiklar från de senare åren och de flesta är tillgängliga med Open Access. För de som inte är det skickar vi gärna särtryck på förfrågan.

Weiberg, E., Hughes, R.E., Finné, M., Bonnier, A., Kaplan, J.O., 2019. Mediterranean land use systems from prehistory to antiquity: a case study from Peloponnese (Greece). Journal of Land Use Science 14(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/1747423X.2019.1639836

Bonnier, A., Finné, M., Weiberg, E., 2019. Examining Land-Use through GIS-Based Kernel Density Estimation: A Re-Evaluation of Previously Published Survey Data from the Berbati-Limnes Area, Greece. Journal of Field Archaeology 44(2), 70-83.  https://doi.org/10.1080/00934690.2019.1570481

Katrantsiotis, C., Norström, E., Smittenberg, R., Finné, M., Weiberg, E., Hättestrand, M., Avramidis, A., Wastegård, S. 2019 (online first). Climate changes in the eastern Mediterranean over the last 5000 years and their links to the high-latitude atmospheric patterns and Asian monsoons. Global and Planetary Change 175, 36-51. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.02.001

Finné, M., Woodbridge, J., Labuhn, I., Roberts, N., 2019. Holocene hydro-climatic variability in the Mediterranean: A synthetic multi-proxy reconstruction. The Holocene 29(5), 847-863. https://doi.org/10.1177/0959683619826634

Walsh, K., Berger, J.-F., Roberts, C. N., Vanniere, B., Ghilardi, M., Brown, A.G., Woodbridge, J., Lespez, L., Estrany, J., Glais, A., Palmisano, A., Finné, M., Verstraeten, G., 2019. Holocene demographic fluctuations, climate and erosion in the Mediterranean: A meta data-analysis. The Holocene 29(5), 864-885. https://doi.org/10.1177/0959683619826637

Weiberg, E., Bevan, A., Kouli, K., Katsianis, M., Woodbridge, J., Bonnier, A., Engel, M., Finné, M., Fyfe, R., Maniatis, Y., Palmisano, A., Panajiotidis, S., Roberts, N., Shennan, S., 2019. Long-term trends of land use and demography in Greece: A comparative study. The Holocene 29(5), 742-760.  https://doi.org/10.1177/0959683619826641

Woodbridge, J., Roberts, C. N., Palmisano, A., Bevan, A., Shennan, S., Fyfe, R., Eastwood, W., Izdebski, A., Cakirlar, C., Woldring, H., Broothaerts, N., Kaniewski, D., Finné, M., Labuhn, I., 2019. Pollen-inferred regional vegetation patterns and demographic change in Southern Anatolia through the Holocene. The Holocene 29(5), 728-741. https://doi.org/10.1177/0959683619826635

Weiberg, E., Finné, M., 2018. ‘Resilience and persistence of ancient societies in the face of climate change: a case study from Late Bronze Age Peloponnese’. World Archaeology 50(4), 584-602. https://doi.org/10.1080/00438243.2018.1515035

Hughes, R.E., E. Weiberg, A. Bonnier, M. Finné & J.O. Kaplan, 2018. ‘Quantifying Land Use in Past Societies from Cultural Practice and Archaeological Data’, Land 7, 9. https://doi.org/10.3390/land7010009 

Klingborg, P. & M. Finné, 2018. Modelling the freshwater supply of cisterns in ancient Greece, Water History, 1-19. doi.org/10.1007/s12685-017-0209-y

Finné, M., K. Holmgren, C.-C.Shen, H.-M. Hu, M. Boyd, S. Stocker, 2017. 'Late Bronze Age climate change and the destruction of the Mycenaean Palace of Nestor at Pylos', PLoS ONE 12(12): e0189447. doi.org/10.1371/journal.pone.0189447

Finné, M. & E. Weiberg, 2017. ‘Climate Change and Ancient Societies: facing up to the challenge of chronological control’, in A. Ekblom, K.-J. Lindholm & C. Isendahl (eds.), The resilience of heritage. Cultivating a future for the past. Essays in honour of Paul J.J. Sinclair, 269–287.

Weiberg, E., 2017. ‘Contrasting histories in Early Bronze Age Aegean: uniformity, regionalism and the resilience of societies in the NE Peloponnese and central Crete’, Cambridge Archaeological Journal 27:3, 479–494.

Bonnier, A., 2016. 'Harbours and Hinterland Networks by the Corinthian Gulf, from the Archaic to the Early Hellenistic Period', in K. Höghammar, B. Alroth & A. Lindhagen (eds.), Ancient Ports: The Geography of Connections: Proceedings of an International Conferenceat the Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, 23–25 September 2010, Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilization, 34, 65–94. 

Izdebski, A., K. Holmgren, E. Weiberg, S.R. Stocker, U. Büntgen, A. Florenzano, A. Gogou, S.A.G. Leroy, J. Luterbacher, B. Martrat, A. Masi, A.M. Mercuri, P. Montagna, L. Sadori, A. Schneider, M.-A. Sicre, M. Triantaphyllou & E. Xoplaki, 2016. ‘Realising consilience: how better communication between archaeologists, historians and natural scientists can transform the study of past climate change in the Mediterranean,’ Quaternary Science Reviews 136, Special Issue: Mediterranean Holocene Climate, Environment and Society, 5-22. doi:10.1016/j.quascirev.2015.10.038

Weiberg, E., I. Unkel, K. Kouli, K. Holmgren, P. Avramidis, A. Bonnier, F. Dibble, M. Finné, A. Izdebski, C. Katrantsiotis, S.R. Stocker, M. Andwinge, K. Baika, M. Boyd, C. Heymann, 2016. ‘The socio-environmental history of the Peloponnese during the Holocene: towards an integrated understanding of the past’, Quaternary Science Reviews 136, Special Issue: Mediterranean Holocene Climate, Environment and Society, 40-65. doi:10.1016/j.quascirev.2015.10.042 

Finné, M., K. Holmgren, H.S. Sundqvist, E. Weiberg & M. Lindblom 2011. ‘Climate in the eastern Mediterranean during the past 6,000 years – a review’, Journal of Archaeological Science 38: 12, 3153–3173.