Domesticerade landskap (DoLP)

Ett fyraårigt forskningsprojekt om miljö- och samhällsdynamik på Peloponnesos, södra Grekland, finansierat av Vetenskapsrådet.

Landskap kan ses som ”arkiv” som speglar både naturliga processer och forna generationers kulturella och ekonomiska aktiviteter. Syftet med projektet Domesticerade landskap på Peloponnesos (DoLP) är att undersöka valda delar av de rika landskapsarkiv som finns på Peloponnesos, Grekland, och därigenom utvärdera hur samspelet mellan människor och natur påverkat samhällsutvecklingen under olika tidsperioder.

Läs mer om DoLP