ARKDIS - Arkeologi i det digitala samhället

Det digitaliserade materiella och immateriella kulturarvet är en viktig samhällelig resurs och ett av de nyckelresurserna i skapandet av det digitala samhället på nationell, europeisk och global nivå. Arkeologi och materiella kulturarv har ofta haft en särskild ställning i den allmänna debatten. Föremålens och strukturernas fysiskhet, känslan av historians närvaro på arkeologiska fyndplatser och det populära intresset för det förflutna är bara några av anledningarna till varför arkeologi i många fall fått fungera som paradexempel på möjligheterna som finns hos digitaliseringen av information och kunskap.

I projektet deltar Daniel Löwenborg

Läs mer på ABM:s webb