A lost world? – Religious identity and practice in the Lake Mälaren region during the introduction of Christianity

Information finns bara på engelska

Annika Larsson, Gunilla Larsson, Michael Neiß & Sten Tesch (projektansvarig)