BURN, BURN, BURN

Experimentet i Gamla Uppsala genomfört

Den 17 maj 2014 byggdes ett bål nedanför Gamla Uppsala högar där en stor mängd olika typer av födoämnen brändes.

Se här en uppsnabbad film av experimentet

Vetenskapens värld från SR var med både under kremeringen och utgrävningen dagen efter. Hör programmet med intervjuer här

 

De olika födoämnena vägdes och mättes noga.

Foto: Elisabet Green

Temperaturmätare sätts i olika delar av bålet

.Foto: Elisabet Green

 Bålet byggs i olika nivåer

Maten och djuren läggs på bålet. Allt dokumenteras noga.

Foto: Karl-Johan Lindholm

Här brinner bålet. I förgrunden professor Gunnel Ekroth, en av forskarna som står för experimentet.

Foto: Karl-Johan Lindholm

Här har bålet brunnit en stund.

Vi återkommer mer mer information om söndagens utgrävning och hur man kan tolka experimentets resultat.

Experimentet skedde i ett samarbete mellan Institutionen för arkeologi och antik historia, SAU, Gamla Uppsala Museum och Upplandsmuseet. I samband med experimentet hölls också en workshop med internationella forskare, som också deltog med sina kunskaper i experimentet under helgen.

Länk till UNT:s rapportering och här

Kremeringsexperiment 17 maj 2014

Den 17 och 18 maj genomför en forskargrupp från institutionen arkeologiska experiment i Gamla Uppsala. Det blir kremeringsexperiment med olika typer av offerdjur, men också med bröd, äpplen, fikon, ägg, ost, lök, svamp och krukor med honung. Under kvällen och natten brinner det i ett för ändamålet uppbyggt bål nedanför Gamla Uppsala högar. Syftet är att jämföra olika kulturers benmaterial, styckningssätt och kremeringsvanor. Forskargruppen består av arkeologer från olika discipliner, både skandinavisk och klassisk arkeologi.

Experimentet börjar den 17 maj kl 15 och bålet tänds kl 19.

Den 18 maj kl 11 börjar en arkeologisk undersökning av bålresterna. Vi studerar hur benmaterialet påverkats av elden, huruvida benen spritt sig i askan och om de olika mterialen på bålet påverkat varandra.

Allmänheten välkomnas att titta på.

Poster

SVD:s artikel om experimentet

http://www.alltomvetenskap.se/amne-historia