Skärvor av en forntid

Ansvarig: Helene Martinsson-Wallin

Sponsor: Berit Wallenbergs Stiftelse 50.000 kr analysmedel

Samarbeten: Professor Anders Lindahl, Keramiska laboratoriet Lunds Universitet, Masterstudent Erika Lidman och MA Erik Palmgren

Syftet med projektet är att undersöka keramik som härstammar från tidig bondestenålder på Gotland. Tidigare studier har pekat på att den här typen av keramik skulle kunna vara tillverkad utanför Gotland och medförts av grupper av människor som introducerade en jordbrukstradition vilka etablerade sig på ön mellan 6000-5000 år sedan. Diet och genetikstudier som har utförts i begränsad skala på mänskligt skelettmaterial från denna tid pekar på att det kan ha funnits två folkgrupper med olika ursprung här på Gotland under den mellersta stenåldern, ca. för 5500 år sedan.

En grupp vilken levde vid havet och främst livnärde sig på jakt och fiske men också använde sig av keramik som generellt dekorerades med gropar och en grupp vilken levde i inlandet som främst livnärde sig på jordbruksprodukter och hade en annan typ av dekorerad keramik, den sistnämnda gruppen etablerade sig något tidigare på ön.  De jordbrukande grupperna begravde sina döda i kollektiva stenkammargravar sk. megaliter och de jägargruppen jordfäste sina döda i individuella gravar. Det finns endast en säkerställd stenkammargrav på Gotland och det är den östligaste i denna tradition men det finns flera boplatser där man hittat deras typiska keramik och stenverktyg. För att få klarhet i datering av jordbrukargruppernas boplatser och svar på om det verkligen var två folkgrupper som levde på Gotland under mellersta stenåldern och var de härstammar ifrån utgör analyser av keramiken en viktig pusselbit. Vi vet redan att jägar- och fiskegruppens keramik har tillverkats av leror från Gotland men ingen närmare analys har gjorts av jordbrukargruppens keramik.   Naturvetenskapliga metoder som undersöker lerråvarans byggstenar i keramiken och själva keramiktillverkningsprocessen, den sistnämnda ofta påverkad av speciella traditioner, ska användas för att få svar på om jordbrukargruppens keramik var tillverkad utanför Gotland och i sådana fall vilket ursprung den har.  Detta kan ge oss svar på hur folkgrupper med olika bakgrund och traditioner har flyttat runt och introducerat olika livsstilar under stenålderstiden.

Aktiviteter och preliminära resultat (mars 2015): Xrf-analyser har gjorts på skärvor från TN och MN keramik och preliminära resultat visar att TN keramiken är homogen men MN keramiken kommer från flera olika lertäkter.

Projektet ingår som en del av en större satsning på studier av sten och bronsålderns dymaniska processer och händelser inom Gotland och i relation till Östersjöområdet