THaWS – Theban Harbours and Waterscapes Survey

Egypter har under tusentals år haft ett mycket nära förhållande till floden Nilen och dess årliga cykler. Under historiens lopp har detta förhållande haft stort inflytande på egypernas religion och kosmologi, bestämt deras årliga jordbrukscykler, deras sätt att färdas genom Nildalen och deltat, bestämt var de byggde sina hus och tempel och skapat de olika landskap i vilka egyperna levde och arbetade.