Publikationer från institutionen

Gamla böcker på hylla

Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

Institutionen har följande publikationsserier

AUN  https://arkeologi.bokorder.se

Boreas  Denna serie säljs via Acta Universitatis Upsaliensis webshop

OPIA  Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

TOR  Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

Studies in African Archaeology Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

Studies in Global Archaeology  Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

Uppsala Studies in Egyptology  Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

Osteologisk rapportserie

Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH)

Acta Sepulcreti Valsgaerdiae Regiae Universitatis Upsaliensis Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

 

En del material publiceras också utanför våra serier.