Publikationer från institutionen

Vill du köpa någon av våra böcker? https://arkeologi.bokorder.se

Institutionen har följande publikationsserier

AUN

Boreas

OPIA

TOR

Studies in African Archaeology

Studies in Global Archaeology

Uppsala Studies in Egyptology

Osteologisk rapportserie

Journal of Archaeology and Ancient History (JAAH)

Acta Sepulcreti Valsgaerdiae Regiae Universitatis Upsaliensis

All försäljning av våra publikationer hanteras av eddy.se från och med januari 2019. 

https://arkeologi.bokorder.se

En del material publiceras också utanför våra serier.