Asine-utgrävningarna 100 år 25 mars

De arkeologiska utgrävningarna i Asine påbörjades i mars 1922 - och i samband med 100-årsjubileet ger tidskriften Medusa ut ett jubileumsnummer. I samband med publiceringen läggs två fria artiklar ut på Medusas Facebook-sida (https://www.facebook.com/TidskriftenMedusa) som dels ger en introduktion till Asine och dels berör de första årens utgrävningar. Innehållsförteckning. Lånat från Medusa

Asine är beläget i Argolis vid kusten på nordöstra Peloponnesos. Under årens lopp har många forskare deltagit i utgrävningarna, och med sin forskning har de lagt ytterligare pusselbitar till den mångtusenåriga bosättningens historia.

Från baksidestexten av jubileumsnumret:

"I det här numret gör forskare nedslag längs med tidslinjen och låter olika tidstypiska föremål leda in i en berättelse om just den period som föremålen representerar.

Michael Lindblom lyckas med några mellanneolitiska skärvor göra Asinebosättningen 2000 år äldre än vad som länge antagits. Erika Weiberg speglar kontaktnätverken genom den tidiga bronsålderns formspråk och sigillanvändning. Anne Ingvarsson ger genom gravmaterialet liv åt Asineborna under den mellersta bronsåldern. Ann-Louise Schallin funderar över regionala identiteter och mykenska terrakottafiguriner. Ludmila Werkström är med hjälp av dryckeskoppar en okänd arkaisk kult på spåren. Lars Karlsson besöker den befästa platsen under hellenistisk tid och placerar en katapult på det östra tornet. Dominic Ingemark avslutar resan med en fönsterkrossande jordbävning under romersk tid!

Numret inleds med att Frederick Whitling presenterar upprinnelsen till utgrävningarna och Gullög Nordquist tecknar vardagen under de första årens utgrävningar under 1920-talet. Avslutningsvis ges en inblick i det enorma inventerings- och digitaliseringsarbete som skett under senare år, ett spännande marinarkeologiskt projekt som initierades 2021 och en kommande barnbok om forntidens Asine. Asine förblir aktuell!”

Senast uppdaterad: 2022-03-24