Forskningskluster

Hieroglyfer

För att stimulera forskning och samverkan mellan institutionens många discipliner och intressen har vi skapat en serie forskningskluster. Dessa ska fungera som forum för specialiserade och tematiska diskussioner, som hjälp för att arrangera konferenser, workshops och föreläsningar, för att stimulera produktion av artiklar i peer-reviewed tidskrifter och för att initiera nya projekt och ansökningar om externa medel för projekt och doktorandtjänster. Vårt övergripande mål är att skapa en dynamisk forskningsmiljö som lockar studenter och forskare från Uppsala och andra universitet.

Grupperingarna är informella men ämnar ha återkommande aktiviteter en eller ett par gånger per termin. Man kan vara med i flera kluster och också delta i samtliga klusters aktiviteter.

Senast uppdaterad: 2022-01-25